Ảnh thẻ để làm các loại giấy tờ tuỳ thân ở Việt Nam

Có rất nhiều loại giấy tờ tuỳ thân được cấp bởi chính phủ Việt Nam mà yêu cầu công dân phải nộp ảnh thẻ sinh trắc học. Hộ chiếu, thẻ căn cước hay giấy phép lái xe - đều yêu cầu loại thẻ này.

Ảnh thẻ sinh trắc học là loại ảnh thẻ giúp các cơ quan thẩm quyền có thể nhận dạng bạn một cách nhanh chóng. Những yêu cầu đặc biệt của ảnh thẻ sinh trắc học là: biểu cảm khuôn mặt tự nhiên, mở to mắt, cân bằng ánh sáng. Ngoài những yêu cầu chung như là không được che bất kì bộ phận nào trên khuôn mặt thì mỗi quốc gia còn có yêu cầu chụp ảnh thẻ khác nhau, chủ yếu là về kích thước ảnh và màu phông nền cho các loại giấy tờ tuỳ thânh. Như ở Việt Nam ảnh thẻ căn cước là 3x4 cm nhưng ở Châu Âu là 35x45 mm. Phông nền được yêu cầu thường làm màu trắng nhưng ở một số quốc gia khác ví dụ như Canada thì phông nền yêu cầu là màu xanh.

Các loại giấy tờ tuỳ thân cho công dân Việt Nam.