Jak wymienić paszport po ślubie?

Jak wymienić paszport po ślubie?

Zawarcie małżeństwa wiąże się z wieloma formalnościami i potrzebą wymiany dokumentów. Po zmianie nazwiska konieczne będzie między innymi wyrobienie nowego paszportu.

Dla wielu dopełnienie tych czynności może okazać się przytłaczające, zwłaszcza, że sama organizacja ślubu i wesela to dużo pracy. W tym artykule zawarte zostało wszystko, co należy wiedzieć, żeby proces wymiany paszportu po ślubie był prosty i sprawny!

Jakie dokumenty należy wymienić po ślubie?

Po zawarciu związku małżeńskiego, wiele par decyduje się na zmianę nazwiska, taka decyzja wiąże się jednak z koniecznością wymiany niezbędnych dokumentów. Formalność ta dokonywana jest na podstawie odpisu aktu małżeństwa, który zazwyczaj wydawany jest po odbyciu ceremonii. O jakich dokumentach należy jednak pamiętać?

Oprócz paszportu, niezbędne będzie złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego. Zmienione nazwisko powinno także pojawić się w dowodzie rejestracyjnym i prawie jazdy.

Ważność starego paszportu po ślubie

Dla każdego obywatela powyżej 13 roku życia paszport ważny jest przez 10 lat od dnia wydania – dokładną datę można sprawdzić na dokumencie. W przypadku jeśli małżonkowie zdecydują się jednak na zmianę nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego, stary paszport ważny jest jedynie przez 60 dnia od dnia ceremonii. 

Wniosek o wydanie nowego paszportu należy złożyć do urzędu w ciągu 30 dni od sporządzenia aktu małżeństwa. Warto wziąć pod uwagę, że wydanie nowego dokumentu może zająć do 30 dni od dnia wniesienia wniosku

Nowy paszport po ślubie – jak złożyć wniosek?

Osoba, która przed ślubem posiada ważny dokument paszportowy, w przypadku zmiany nazwiska powinna wystąpić o jego wymianę nie później niż 30 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa.

Składając wniosek o wydanie nowego paszportu po ślubie, należy pamiętać, by dołączyć do niego aktualną fotografię, a w przypadku zawarcia związku małżeńskiego za granicą także odpis polskiego aktu małżeństwa. Na stronie PhotoAiD® możesz znaleźć dokładne wymagania do zdjęć paszportowych.

Za wydanie nowego paszportu obowiązuje opłata, której potwierdzenie musisz przedstawić podczas składania wniosku. Pamiętaj, aby przynieść ze sobą także stary dokument paszportowy, a jeżeli go nie posiadasz – dowód osobisty.

Podobne artykuły

Koszt wydania nowego paszportu po ślubie

Koszt wydania nowego paszportu wynosi 140zł – taki dokument będzie ważny przez 10 lat od dnia wydania. Paszport może zostać wydany z uwzględnieniem 50% ulgi (opłata wysokości 70 zł):

  • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu
  • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych, albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych
  • kombatantom i innym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Gdzie złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu po ślubie?

Wniosek o wydanie nowego dokumentu paszportowego można złożyć wyłącznie osobiście w dowolnym punkcie paszportowym – najlepiej wybrać dogodny punkt, znajdujący się blisko miejsca pracy lub zamieszkania.

Osoby posiadające polskie obywatelstwo, lecz mieszkające za granicą, mogą złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu w polskim konsulacie, znajdującym się w danym państwie.

Kiedy należy złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu po ślubie?

Po sporządzeniu aktu małżeństwa należy złożyć wniosek o wydanie nowego paszportu nie później niż w ciągu 30 dni. Dla osób przebywających poza granicami kraju, okres ten jest wydłużony do 90 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana nazwiska.

Ile czasu trwa wydanie nowego paszportu?

Biuro paszportowe potrzebuje około 30 dni na wydanie nowych dokumentów. W przypadku osób mieszkających za granicą, składających wniosek w polskim konsulacie w danym kraju, czas ten może być wydłużony. 

Gdzie odebrać nowy paszport?

Gotowy paszport można odebrać w tym samym punkcie paszportowym, w którym został złożony wniosek, a w przypadku osób zamieszkujących poza granicami kraju – w polskim konsulacie znajdującym się w danym państwie. Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą swój stary paszport, a w przypadku jeśli go nie posiadasz – dowód osobisty.

W uzasadnionych przypadkach, przede wszystkim przy szczególnie utrudnionym transporcie do punktu paszportowego, można złożyć wniosek o wydanie dokumentu paszportowego drogą pocztową – takie rozwiązanie wymaga jednak opłacania kosztów przesyłki. 

Czy do paszportu wydanego po ślubie potrzebne jest nowe zdjęcie?

Podczas składania wniosku o wydanie nowego dokumentu paszportowego, niezbędne będzie dołączenie aktualnego zdjęcia, wykonanego nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 

Zdjęcie do paszportu jest dokładnie takie samo jak zdjęcie do dowodu osobistego, nic nie stoi zatem na przeszkodzie, by we wnioskach o oba dokumenty wykorzystać tę samą fotografię.

Wymogi dotyczące zdjęcia paszportowego:

  • zdjęcie powinno zostać wykonane w kolorze na błyszczącym papierze fotograficznym w formacie 35mm na 45mm, o rozdzielczości przynajmniej 492 x 610 pikseli
  • osoba na zdjęciu nie powinna posiadać nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami czy biżuterii na twarzy, która utrudnia jej rozpoznanie
  • na zdjęciu powinien być przedstawiony wizerunek od górnej części barków, z głową widoczną w całości i twarzą zajmującą 70-80% miejsca
  • linia oczu powinna przebiegać poziomo do całości fotografii
  • osoba na zdjęciu powinna patrzeć na wprost, mieć zamknięte usta i otwarte oczy
  • na zdjęciu wymagany jest naturalny wyraz twarzy (niedozwolony jest np. uśmiech)

Podobne artykuły

Gdzie zrobić zdjęcie do paszportu?

Zdjęcie paszportowe można zrobić w każdym studiu fotograficznym, a także w specjalnych foto budkach, znajdujących się w twojej okolicy. Obie te metody wymagają jednak nakładu czasu – przy pomocy PhotoAiD® zdjęcie do paszportu możesz wykonać samemu telefonem, nawet nie wychodząc z domu.

Sztuczna inteligencja, którą posługuje się aplikacja podda twoje zdjęcie odpowiedniej obróbce, upewniając się, że spełnia ono niezbędne kryteria dla zdjęć paszportowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możesz wykonać fotografię łatwo i wygodnie, a także upewnić się, że zostanie ona zaakceptowana przez biuro paszportowe.

FAQ

Czy po ślubie konieczna jest wymiana paszportu?

Po zawarciu związku małżeńskiego paszport należy wymienić jedynie wtedy, kiedy małżonkowie podjęli decyzję o zmianie nazwiska. W takim wypadku trzeba pamiętać, że wymieniony powinien zostać także dowód osobisty, dowód rejestracyjny oraz prawo jazdy.

Jak długo ważny jest stary paszport po ślubie?

Jeżeli małżonkowie nie zdecydowali się na zmianę nazwiska, dotychczasowy paszport zachowuje po ślubie swoją ważność – 10 lat od dnia wydania. Po zmianie nazwiska stary dokument paszportowy jest natomiast ważny jedynie przez 60 dni od dnia ceremonii. 

Jak złożyć wniosek o zmianę paszportu po ślubie?

Wniosek o wydanie nowego paszportu można złożyć jedynie osobiście w dowolnym punkcie paszportowym. Na wymianę dokumentów po zmianie nazwiska jest 30 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa.

Ile kosztuje wydanie nowego paszportu po ślubie?

Koszt wydania paszportu wynosi 140 zł. Pamiętaj, że przy składaniu wniosku o wyrobienie nowego dokumentu paszportowego, koniecznie jest okazanie potwierdzenie uiszczenia należnej zapłaty.

Jak długo trwa wydanie nowego paszportu?

Po złożeniu wniosku na nowy paszport trzeba poczekać przeważnie około 30 dni.

Czy można odebrać paszport drogą pocztową?

Nowy paszport można odebrać tylko osobiście, udając się do tego samego punktu paszportowego, gdzie został złożony wniosek. W przypadkach utrudnionego transportu do punktu paszportowego, konsul może pozwolić na odebranie paszportu drogą pocztową, po złożeniu odpowiedniego wniosku i pokryciu kosztów wysyłki.

Podsumowanie

Jeśli w wyniku zawarcia związku małżeńskiego zdecydujesz się na zmianę nazwiska, koniecznie będzie dopełnienie formalności związanych z wyrobieniem nowych dokumentów. Aby złożyć wniosek o nowy paszport, potrzeba będzie ci aktualna fotografia, stary dokument paszportowy (lub dowód osobisty) oraz potwierdzenie uiszczenia należnej zapłaty. 

Zdjęcie do paszportu możesz wykonać w domu za pomocą aplikacji PhotoAid, która gwarantuje, że zostanie ono pozytywnie rozpatrzone przez biuro paszportowe – wypróbuj sam i zobacz, jakie to proste!