Jak złożyć wniosek o wydanie polskiego paszportu w USA?

Jak złożyć wniosek o wydanie polskiego paszportu w USA?
Mówią o nas:

Ważny dokument paszportowy pozwala na bezproblemowe przekraczanie granicy, a także poświadcza rodzime obywatelstwo, złożenie wniosku o polski paszport w USA może jednak wiązać się z pewnymi wątpliwościami – zatem jakie działania należy jednak podjąć, by go uzyskać?

Gdzie złożyć wniosek o wyrobienie polskiego paszportu w USA?

Wniosek o wydanie polskiego paszportu można złożyć jedynie osobiście, w dowolnym urzędzie konsularnym Rzeczypospolitej – przyjęcie jest możliwe jedynie po wcześniejszym zapisaniu się w systemie rejestracji internetowej na stronie rządowej e-konsulat.

W Stanach Zjednoczonych Konsulaty Generalne RP znajdują się w Nowym Jorku, Chicago, Los Angeles i Houston, Ambasada RP mieści się natomiast w Waszyngtonie. Należy pamiętać, że gotowy paszport można odebrać jedynie w tym samym urzędzie, gdzie złożony został wniosek.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby ubiegać się o polski paszport w USA?

Wniosek o wydanie polskiego paszportu można złożyć w formie elektronicznej podczas wizyty paszportowej – pracownik konsularny ma możliwość wypełnienia wniosku za pomocą elektronicznego formularza, na którym wnioskodawca może potwierdzić zapisane dane, składając swój podpis. 

Dokumenty, o których należy pamiętać, aby wniosek został przyjęty:

 • zdjęcie biometryczne wykonane w kolorze, spełniające wszystkie wymogi zdjęcia paszportowego
 • ważny dowód osobisty lub dokument paszportowy, który pozwoli potwierdzić tożsamość oraz polskie obywatelstwo
 • w przypadku ubiegania się do obniżoną opłatę, dokument uzasadniający prawo do zniżki (na przykład legitymacja studencka, legitymacja emeryta-rencisty) 
 • wniosek o wydanie paszportu (można go pobrać ze strony internetowej urzędu konsularnego, lecz jest on dostępny także a miejscu)

Mogą zaistnieć także sytuacje, kiedy pracownik konsularny zażąda od ciebie dodatkowych dokumentów. Jeżeli nie posiadasz numeru PESEL, konieczne będzie przyniesienie polskiego aktu urodzenia, a jeśli dodatkowo zawarłeś także związek małżeński – polski akt małżeństwa, niezależnie od tego, czy w jego wyniku nastąpiła zmiana nazwiska.

Należy również pamiętać, że jeśli poprzedni paszport jest nieważny od długiego czasu, co najmniej od kilkunastu lat, przed złożeniem wniosku, trzeba najpierw skontaktować się z odpowiednim urzędem konsularnym, który zadecyduje czy konieczne jest przeprowadzenie postępowania o potwierdzenie polskiego obywatelstwa. 

Ile kosztuje wyrobienie polskiego paszportu w USA?

Za wydanie polskiego paszportu w USA pobierana jest opłata wysokości 118 USD, którą można uiścić w kasie urzędu konsularnego podczas składania wniosku. Należy przy tym pamiętać, że niemożliwe jest zapłacenie za pomocą czeków osobistych. 

Zniżka, upoważniająca do zapłacenia 62,50 USD za wydanie polskiego paszportu przysługuje między innymi:

 • uczniom i studentom między 18 a 16 rokiem życia
 • emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym
 • osobom pozostającym na utrzymaniu małżonka, będącego emerytem, rencistą lub osobą niepełnosprawną
 • osobom przebywającym w domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczym
 • kombatantom i osobom będącym ofiarami represji wojennych

Wydanie paszportu jest bezpłatne dla osób, które:

 • w dniu składania wniosku mają ukończone 70 lat
 • przebywają w domu pomocy społecznej lub zakładzie opiekuńczym, a wyjazd, wymagający posiadania paszportu, jest związany z długotrwałym leczeniem lub operacją
 • posiadają wadę techniczną w obecnym paszporcie
 • złożyły wniosek o wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego dokumentu paszportowego, w związku z usunięciem zawartym w nich błędów (takich jak np. literówka w imieniu, nazwisku czy numerze PESEL)

Należy pamiętać, że warunkiem skorzystania ze zniżki lub zwolnienia z opłat za wydanie paszportu jest przedstawienie odpowiednich dokumentów w momencie składania wniosku. 

Jak długo trzeba czekać na wyrobienie polskiego paszportu w USA?

Zazwyczaj wyrobienie polskiego paszportu w Stanach Zjednoczonych zajmuje około 2 miesięcy, podczas składania wniosku pracownik urzędu konsularnego poda ci jednak przybliżony termin odbioru dokumentu. Warto zachować także pisemne potwierdzenie złożenie wniosku, na którym znajduje się numer do śledzenia stanu realizacji online. 

Jeżeli paszport wymaga pilnego zrealizowania, istnieje możliwość złożenia dodatkowego wniosku o paszport tymczasowy – jest on możliwy do odbioru szybciej i posłuży jako zamiennik na czas oczekiwania na paszport biometryczny. 

W przypadku planowania podróży zagranicznej na podstawie paszportu tymczasowego, warto sprawdzić wcześniej aktualne przepisy, dotyczące pobytu na terytorium danego kraju, ponieważ nie każde państwo pozwala na przekroczenie granicy na podstawie paszportu tymczasowego.

Istnieją także ograniczenia dotyczące ważności dokumentu paszportowego.

Gdzie odebrać polski paszport w USA?

Gotowy dokument paszportowy można odebrać osobiście w tym samym urzędzie, w którym został złożony wniosek. Należy przy tym pamiętać, by zabrać ze sobą poprzedni paszport (lub paszport tymczasowy), który zostanie anulowany. 

Istnieją uzasadnione przypadki, w których paszport może zostać wysłany drogą pocztową – przede wszystkim w sytuacji utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego. Jeżeli konsul wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu odbioru osobistego, niezbędne będzie pokrycie kosztów przesyłki. 

Sytuacja nadesłania paszportu drogą pocztową, wymaga także samodzielnego aktywowania dokumentu za pomocą specjalnej usługi elektronicznej. 

Jak odnowić polski paszport w USA?

Aby odnowić polski paszport w Stanach Zjednoczonych, niezbędne będzie złożenie wypełnionego wniosku paszportowego, wraz ze zdjęciem biometrycznym, w urzędzie konsularnym. Należy pamiętać, by wziąć ze sobą poprzedni paszport, a jeśli nie posiadasz numeru PESEL – również odpis polskiego aktu urodzenia. 

Podobnie jak w przypadku składania wniosku o wyrobienie paszportu, osoby, którym przysługują dodatkowe ulgi, powinny zabrać ze sobą dokumenty, potwierdzające prawo do otrzymania zniżki. 

Jak zrobić zdjęcie do polskiego paszportu w USA?

Zdjęcie biometryczne do polskiego paszportu można wykonać w studiu fotograficznym lub fotobudce, lecz znacznie łatwiejszym i tańszym sposobem będzie skorzystanie z usług PhotoAiD®. Aplikacja ci wgrać dowolne zdjęcie, które następnie zostaną poddane odpowiedniej obróbce.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji pozwoli na sprawną edycję zdjęcia, dobierając właściwe tło oraz format, dzięki czemu, podczas składania wniosku, możesz być pewien, że fotografia spełni wszystkie wymagania paszportowe.

Podsumowanie

Aby uzyskać polski paszport w Stanach Zjednoczonych, niezbędne będzie udanie się do urzędu konsularnego Rzeczypospolitej. Należy złożyć tam odpowiedni wniosek oraz dostarczyc niezbędne dokumentym, z uwzględnieniem poprzedniego paszportu oraz fotografii biometrycznej, którą możesz wykonać za pomocą aplikacji do edycji zdjęć paszportowych.

FAQ

Czy podczas składania wniosku o polski paszport w USA potrzebne są dodatkowe dokumenty?

Żeby wniosek został przyjęty, należy przynieść ze sobą także kolorowe zdjęcie biometryczne, poprzedni paszport lub ważny dowód osobisty, ewentualnie również upoważniający do zniżki. 

Ile zapłacę za wyrobienie polskiego paszportu w USA?

Wydanie polskiego paszportu w USA kosztuje 118 USD, warto sprawdzić jednak, czy nie przysługują nam zniżki. Opłata ta nie może być dokonana przy użyciu czeku osobistego.

Ile czasu trwa wydanie polskiego paszportu w USA?

Przybliżony czas oczekiwania na paszport to 2 miesiące, przy składaniu wniosku pracownik urzędu konsularnego powinien poinformować nas jednak o przybliżonym terminie, kiedy dokument będzie możliwy do odebrania.

Czy istnieje możliwość przesłania wydanego paszportu z innego konsulatu lub kraju?

Nie, paszport jest możliwy do odebrania jedynie osobiście, w tym samym urzędzie, w którym został złożony wniosek.

Czy zdjęcie do paszportu może być wykonane telefonem?

Tak, dzięki aplikacji PhotoAiD®, możesz wykonać sobie zdjęcie telefonem komórkowym, a następnie poddać je obróbce przy użyciu sztucznej inteligencji. Dzięki temu możesz nie tylko oszczędzić pieniądze, ale także być pewnym, że twoje zdjęcie spełni wszystkie wymagania paszportowe.