POIR

Projekt: Opracowanie technologii pozwalających na rozpoznawanie określonych cech fotografii osób

Nr projektu: POIR.02.03.02-14-0048/19

"Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020"

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 492 000,00 PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 400 000,00 PLN

Współfinansowanie UE: 340 000,00 PLN

Celem projektu jest opracowanie technologii pozwalającej na rozpoznawanie określonych cech fotografowanych osób, ich automatyczną weryfikację oraz korekcję według zadanych kryteriów do wdrożenia w produktach/usługach oferowanych przez wnioskodawcę

Projekt: Transfer technologii do usuwania i zmiany tła obrazu opartej na sztucznej inteligencji

Nr projektu: SOI/TT/09/2022

"Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020"

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 349 300,00 PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH: 349 300,00 PLN

Współfinansowanie UE: 244 510,00 PLN

Celem projektu jest wdrożenie do realizowanej przez spółkę usługi wykonywania, weryfikacji i korekty biometrycznych zdjęć dokumentowych zaawansowanego oprogramowania opartego na algorytmach sztucznej inteligencji

POIR