Jak wyrobić dowód osobisty za granicą?

Jak wyrobić dowód osobisty za granicą?

Jeżeli mieszkasz za granicą, nie dotyczy cię obowiązek wyrabiania polskiego dowodu osobistego, czasem posiadanie takiego dokumentu może jednak okazać się przydatne. Czy możliwe jest wyrobienie dowodu osobistego za granicą? W jaki sposób to zrobić i jakie dokumenty będą w tym celu niezbędne?

Czy można ubiegać się o wyrobienie dowodu osobistego za granicą?

Polski dowód osobisty można wyrobić jedynie na terenie kraju, w dowolnym urzędzie gminy. Nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie dokumentu w polskim konsulacie czy ambasadzie za granicą, ponieważ uprawnienia niezbędne do wydania dowodu osobistego posiadają jedynie urzędnicy na terenie Rzeczypospolitej Polski.

Czy można złożyć wniosek o dowód osobisty online?

Niestety obecnie niemożliwe jest złożenie wniosku o dowód osobisty przez internet ani przez profil zaufany mObywatel. Od listopada 2021 polskie dowody osobiste muszą zawierać odcisk palca oraz odręczny podpis posiadacza, w związku z czym, aby złożyć wniosek oraz odebrać gotowy dokument, niezbędna będzie wizyta w urzędzie na terenie kraju.

Jak złożyć wniosek o dowód osobisty?

Osoba mieszkająca za granicą, chcąc ubiegać się o polski dowód osobisty, będzie musiała przyjechać z powrotem do Polski, aby dopełnić niezbędnych formalności. Konieczna będzie wizyta w dowolnym urzędzie gminy – warto pobrać i wypełnić wniosek w domu oraz przygotować wszystkie niezbędne dokumenty.

Podczas składania wniosku o dowód osobisty, urzędnik będzie musiał pobrać twoje odciski palców, a następnie dostaniesz potwierdzenie złożenia wniosku. Odbiór gotowego dowodu musi odbyć się osobiście w tym samym urzędzie gminy. Na gotowy dokument zazwyczaj oczekuje się około 30 dni.

Ile kosztuje wyrobienie dowodu osobistego?

Wydanie dowodu osobistego jest usługą bezpłatną, nie poniesiesz zatem żadnych kosztów za złożenie wniosku czy odbiór gotowego dokumentu. 

Czy można złożyć wniosek o dowód osobisty w imieniu osoby mieszkającej za granicą?

Zgodnie z panującymi obecnie przepisami, wniosek o dowód osobisty można złożyć jedynie osobiście, podobnie jak odebrać gotowy dokument w urzędzie. Nie ma możliwości zwrócenia się z prośbą do członka rodziny, aby dostarczył wypełniony wniosek w twoim imieniu.

Wyjątek stanowią osoby, które ze względu na chorobę lub niepełnosprawność, nie są w stanie pojawić się osobiście w urzędzie – wówczas, po uprzednim zgłoszeniu do organu gminy, niezbędnych czynności może dokonać pełnomocnik

Czy mieszkając za granicą, konieczne jest posiadanie ważnego dowodu osobistego?

Każdy pełnoletni obywatel Polski zamieszkujący na terytorium kraju ma obowiązek posiadania ważnego dowodu osobistego. W przypadku Polaków mieszkających za granicą, nie jest to wymagane, choć w wielu przypadkach może okazać się pomocne. Dowód osobisty umożliwia potwierdzenie tożsamości oraz podróżowanie po krajach Unii Europejskiej, w przypadku nieposiadania paszportu.

Zdjęcie do dowodu osobistego

Dowód osobisty jest dokumentem umożliwiającym potwierdzenie twojej tożsamości, w związku z czym, podczas składania wniosku, niezbędne będzie dostarczenie aktualnej fotografii. Zdjęcie do dowodu osobistego powinno spełniać szereg wymagań, aby zostało zaakceptowane w urzędzie. Dzięki aplikacji PhotoAid wykonanie go nie powinno jednak sprawić ci żadnego problemu!

Podsumowanie

Obecne przepisy uniemożliwiają wyrobienie polskiego dowodu osobistego bez wizyty w urzędzie znajdującym się na terenie kraju. Oznacza to, że zarówno w celu złożenia wniosku jak i odebraniu gotowego dokumentu należy przyjechać do Polski i zająć się wszystkimi formalnościami osobiście.

FAQ

Jak złożyć wniosek o dowód osobisty za granicą?

Jeżeli mieszkasz za granicą i chcesz złożyć wniosek o dowód osobisty, niezbędne będzie przyjechanie do Polski i zrobienie tego osobiście w dowolnym urzędzie gminy.

Czy można złożyć wniosek o dowód osobisty przez pełnomocnika?

Niemożliwe jest upoważnienie kogoś innego, by złożył wniosek lub odebrał gotowy dowód osobisty w naszym imieniu. Wyjątek stanowią osoby, które ze względu na chorobę lub niepełnosprawność nie mogą pojawić się w urzędzie osobiście.

Czy muszę mieć dowód osobisty za granicą?

Jeżeli nie mieszkasz na terenie Polski możesz, ale nie musisz posiadać ważny dowód osobisty. Dokument ten może jednak okazać się przydatny podczas podróży lub sytuacji, w której konieczne będzie potwierdzenie twojej tożsamości.

Czy mogę wnioskować o dowód osobisty online?

Obecnie nie istnieje możliwość składania wniosku o dowód osobisty przez Internet. Wszelkie formalności związane z wyrobieniem dokumentu powinny odbyć się w urzędzie.

Czy mogę złożyć wniosek o dowód osobisty w polskim konsulacie za granicą?

Zarówno polski konsulat, jak i polska ambasada nie mają możliwości przyjmowania wniosków o dowód osobisty. Do czynności tej uprawnieni są jedynie urzędnicy na terenie Rzeczypospolitej Polski.