Zdjęcia do oficjalnych dokumentów

Oficjalne dokumenty to takie, które potwierdzają tożsamość ich posiadacza. Lista takich dokumentów jest zamknięta i regulowana przez przepisy prawa. Ciekawe, że oficjalne dokumenty to nie tylko dowód osobisty i paszport, ale także np. książeczka wojskowa, czy patent żeglarski. To co łączy wszystkie te dokumenty to zdjęcie, które musi być w trwały sposób z dokumentem związane. Przepisy poszczególnych ustaw określają wymogi dotyczące tych fotografii. Jakie są aktualne wymogi dotyczące zdjęć do oficjalnych dokumentów oraz jaka jest ich pełna lista piszemy na dole strony.

Rozmiary i wymagania do zdjęć do oficjalnych doumentów

Podstawowymi i najbardziej popularnymi oficjalnymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość w Polsce są dowód osobisty i paszport. Błędnie przyjmuje się, że takim dokumentem jest również prawo jazdy. To spory błąd, gdyż zgodnie z ustawą o z dnia 5 stycznia 2011 roku - o kierujących pojazdami - prawo jazdy pomimo, że zawiera zdjęcie osoby uprawnionej to stwierdza jedynie posiadane uprawnienia do prowadzenia pojazdu, ale już nie tożsamość. Poza dowodem osobistym i paszportem tożsamość potwierdzają: karta tożsamości, karta pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca, dokument “zgoda na pobyt tolerowany”, dokument podróży przewidziany w konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca oraz wspomniana wcześniej książeczka żeglarska i wojskowa. Poniżej przedstawiamy wymogi dotyczące zdjęć, które należy załączyć we wniosku o wydanie wymienionych powyżej dokumentów. Zacznijmy od fotografii do dowodu i paszportu, gdyż są one praktycznie takie same. Obydwa zdjęcia są tzw. zdjęciami biometrycznymi, czyli takimi, które umożliwiają biometryczną identyfikację ich właściciela. Zdjęcia te mają wymiary 3,5 x 4,5 cm, przedstawiają wyłączenie twarz osoby fotografowanej (z widoczną górną częścią barków), patrzącej na wprost (en face). Tło zdjęcia powinno być jasne i jednolite, a facjata niczym nie zasłonięta. Twarz na zdjęciu powinna być równomiernie oświetlona i w pełni widoczna. Zdjęcie powinno być dobrej jakości i aktualne, czyli wykonane nie później niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie oficjalnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zdjęcie do karty pobytu, karty tożsamości, polskiego dokument tożsamości cudzoziemca, dokumentu “zgoda na pobyt tolerowany” powinny spełniać te same wymogi, co zdjęcia do paszportu i dowodu osobistego. Z kolei zdjęcie do książeczki wojskowej to fotografia inna niż poprzednie, czyli o wymiarach 3 x 4 cm. Zdjęcie powinno być tak wykonane, aby pozwolić zidentyfikować przyszłego żołnierza i choć nie ma wprost wskazanego takiego wymogu to powinno ono przedstawiać wyłącznie jedną osobę i całą, niczym nie zasłoniętą twarz. Wprost powiedziane jest wyłącznie, że osoba na fotografii do książeczki wojskowej nie powinna mieć żadnego nakrycia głowy.

Dokumenty